بارکد خوان: افزایش سرعت و دقت در فروشگاه ها

– معرفی عمومی بارکد و بارکدخوان– اهمیت و کاربردهای بارکد در صنعت• مزایای استفاده از بارکد- انواع بارکد:• بارکد یک بعدی• بارکد دو بعدی: بارکد QR و Data Matrix و…- ساختار بارکد:• توضیح اجزای بارکد شامل کدهای مختلف، فضای خالی و…- اصول خواندن بارکد:• روش‌ها و اصول برای تایید خواندن صحیح بارکد– کاربردهای بارکدخوان‌ها• مقایسه بارکدخوان های یک بعدی و ... ادامه مطلب