سامانه مودیان مالیاتی

همه چیز درباره سامانه مودیان مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی چیست؟ عبارتی که این روزها، در فضای مالیاتی ایران نقش پررنگی یافته، سامانه مودیان مالیاتی است و افراد بسیاری به‌دنبال آگاهی درباره‌ی این سامانه و روش استفاده از آن هستند. در یک جمله، سامانه مودیان، ابزاری برای شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی مشاغل و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. در اصل این سامانه، توسط دولت و جهت اجرای «قانون ... ادامه مطلب